Chat with us on WhatsApp

Kurumlar Vergi Planlaması

Kurumlar vergisi, işlem masraflarınızın önemli bir bölümünü temsil eder.

Kurumlar vergi matrahınızın vergi mevzuatına göre hazırlanması için sunduğumuz hizmetler:

İşletmeniz için en uygun VERGİ yapısının belirlenmesi

  • Şirketinizin VERGİ olanaklarından tam olarak yararlanmasını sağlamak

  • VERGİ uygulamasından en uygun kazancı ve geliri elde etmek

  • Devralmalarla ve satın alımlarla ilgili VERGİ'nin düzenlenmesi

  • Bulunduğunuz sektör ile ilgili kanunen size sunulan özel VERGİ fırsatlarının size bildirilmesi

  • VERGİ değerlendirmesi için zorunlu kanuni uyumluluklarının düzenlenmesi

  • Şirketiniz adına VERGİ makamlarıyla görüşmelerin yapılması

  • Etkili kurumsal vergi planlamasının yapılması